Inca’s

Net als de Maya’s waren de Inca’s een indianenvolk uit Amerika. Zij leefden voornamelijk in het westelijk deel van het continent Zuid-Amerika, in het Andes gebergte. Zij kwamen voor in Peru, Bolivia, Ecuador, Chilli en Argentinië (dat is een grootte van meer dan 4000 kilometer!). Het rijk is in het begin van de 15eeeuw ontstaan en breidde zich steeds verder uit. Dit gebeurde vanuit het dal van Cuzco waar ze andere stammen veroverden, naar het Andes gebergte en langs de kust. De bloei van het Incarijk was tijdens keizer Pachacuti tussen 1438 en 1463. Maar dit rijk bezat zo’n 12 miljoen mensen die ook nog eens in allerlei gebieden verschillende talen spraken, 20 zo ongeveer. Er moest dus geregeerd worden, Cuszco werd daarom hun hoofdstad met in het centrum een zonnetempel. De verering van de zon (Inti) werd een staatsgodsdienst. Ze zagen de zon als de weldoener van de aarde. Ook was de maan (Quilla) belangrijk in hun godsdienst. De stad werd in vier delen gedeeld, kwartieren. Ze waren verdeeld volgend de vier windstreken. Ook hun rijk werd op die manier ingedeeld.

http://www.peru-machu-picchu.com/

De Inca’s waren geweldige architecten. Niet alleen legden zijn goed begaanbare wegen aan (Incapaden), ondanks dat ze geen gebruik maakten van het wiel en er dus niet met bijvoorbeeld karren over reden. Ook bouwden ze prachtige steden met tempels en ze zorgden voor een veilige oversteek van rivieren: ze bouwden bruggen. Machu Picchu is een voorbeeld van zo’n mooie stad. Bij het bouwen van de stad gebruikten de Inca’s niet één of ander cement, ze stapelde de stenen zo op dat dat niet nodig was. Dit zorgde voor goede stevigheid en flexibiliteit. Dit laatste was nodig vanwege de aardbevingen die daar zo nu en dan voorkwamen. De gebouwen waren veel minder beschadigd dan de gebouwen van de Spanjaarden die wel met cement werkten en de gebouwen dus minder goed met de bevingen mee konden bewegen. Ook is te zien dat ze een oplossing hadden gevonden voor de landbouw in de bergen: ze maakten terrassen waarop zij hun gewassen verbouwden. Vaak waren die terrassen als cirkels aangebracht. Jammer genoeg is er naast Machu Picchu weinig meer dan ruïnes over van de Incabouwwerken. Dit doordat de Spanjaarden het volledig vernield hebben.

http://www.solarnavigator.net/history/incas.htm

Ze hadden daarnaast geen geschreven taal maar kenden wel de Quipu. Dit waren touwtjes met knoopjes erin. Je zou het kunnen vergelijke
met onze telling, combinaties kunnen weer hele andere cijfers worden. De knoopjes in die touwtjes vertegenwoordigden allemaal ook een getal. De kleuren die aan de touwen werden aangebracht vertelde wat ze telden. Dit tellen was heel belangrijk voor de Inca’s. Ze kenden geen geld maar er moest wel op een manier een soort belasting betaald worden. Dit deden de Inca’s met arbeid, bijvoorbeeld landbouw of het leger in, etc. Het telsysteem werd onder andere gebruikt om regelmatig de mannelijke bevolking te tellen die de arbeid verrichte. Op de afbeedling hieronder staat het getal 586.

 

www.lasalle.aw/vakken/wiskunde/geschiedenis_wiskunde/incas/wiskunde_incas.htm

 

In 1532 maakte Francisco Pizarro van het Incarijk een Spaanse kolonie, Peru. Echter de zoon van de incaleider Huayna Capac (1493 tot
1525) Manco Inca Yupanqui trok zich terug in de bergen en regeerde nog tot 1572 over een veel kleinere hoeveelheid Inca’s en hielden hun levenswijze zo lang in stand.