Het Oude Egypte

Het oude Egypte is een onderwerp die bijna ieder Archeoloog wel aanspreekt. Niet alleen is hierover al heel veel ontdekt, er zijn ook nog vele mysteries te ontrafelen. Het onderwerp is dan ook zeer breed, want de cultuur van het oude Egypte was op allerlei fronten uniek te noemen. De bouw van de piramides, hun manier van leven en hun omgang met de dood.

 

Dynastie

Een dynastie is in het oude Egypte de periode dat één familie over het oude rijk regeerde. De scepter werd steeds van vader op zoon over gedragen, pas later kwamen er ook vrouwelijke farao’s voor.

 

Ontstaan

De grote beschaving van het oude Egypte ontstond rond 3300 v. Chr. Daarvoor bestonden ook al ontwikkelde culturen in het Nijldal, maar vanaf de periode rond 3300 v. Chr. regeerden koningen over het zo gehete Boven- en Beneden-Egypte (of Opper- en Neder-Egypte). Er bestaan nog discussies of deze dynastie 0 of ook wel Naqada III genoemd, bij het “Oude Egypte” hoort. Als men deze dynastie niet mee zou rekenen zou het oude Egypte in 3032 v. Chr. ontstaan zijn. Van Dynastie 0 zijn in ieder geval 3 farao’s bekend: Hor Iry, Hor Ka en Schorpioen.

http://www.scheuer.nl/images/Egypte_kaart.jpg

 

Vroeg-Dynastieke periode

Het rijk van het Oude Egypte is verder nog in acht verschillende periodes ingedeeld. De vroeg-dynastieke periode is de eerste en liep  van 3032 v. Chr. tot 2639 v. Chr. en bestond uit drie dynastieën. De allereerste farao van de eerste dynastie was Narmer, (of Menes) waarvan met zekerheid kan worden gezegd dat hij als farao regeerde over één verenigd koninkrijk. Hij stichtte de stad Memphis, van waaruit hij regeerde en wat dus de hoofdstad van het Oude Egypte werd. Voor een bepaalde periode althans, want het oude Egypte veranderde een paar keer van hoofdstad. Djoser, de tweede farao van de derde dynastie (27e eeuw v. Chr.), werd bekend doordat hij een kleine trappiramide liet bouwen met een bijbehorend grafcomplex. Het was het allereerste stenen bouwwerk uit het Oude Egypte.

 

Het Oude Rijk

Het oude rijk begon in 2639 v. Chr. en eindigde in 2216 v. Chr. Deze periode liep van de vierde tot de 6e dynastie. Het is de vierde Dynastie waaraan we de drie piramides van Gizeh te danken hebben. De drie verschillende farao’s uit deze dynastie die de piramides lieten bouwen,
waren Chufu (Cheops), Chefren en Menkaura (Mycerinus). De piramides werden gebruikt als graf en als monument. Ook gaf het hun status aan als farao. Toch is er iets bijzonders aan de piramiden van Gizeh. Ze staan namelijk precies in de volgorde van de gordel van het sterrenbeeld de Orion. Omdat de zijden van de piramiden bijna precies noord-zuid en oost west georiënteerd zijn, denkt men dat de farao’s al gebruik maakten van oriëntatie met behulp van de sterren. Aan het einde van de 6e dynastie begonnen provinciale bestuurders de macht in eigen hand te nemen waardoor er uiteindelijk niets meer van het Oude Rijk over bleef.

http://www.djedforce.net/Pictures/Cheops%20Shafts/piramiden.gif

 

Eerste tussenperiode

Deze periode liep van 2216 v. Chr. tot 2040 v. Chr. In deze periode hadden de farao’s niet veel meer te vertellen al waren ze er nog wel. Alleen de plaatselijke bestuurders zorgden voor welvaart in hun Nomen (provincies). In deze periode gingen ook twee farao families afzonderlijk over Boven- en Beneden-Egypte regeren, waardoor de 7e en 8e  dynastie allebei in hetzelfde jaartal begon en ook in hetzelfde jaartal eindigde (2216 v. Chr. -2134 v. Chr.). Dit geldt ook voor de 9e en de 10e dynastie die van 2134 v. Chr. tot  2040 v. Chr. duurde. Er wordt over gespeculeerd dat deze tussenperiode samenviel met een grote droogte periode.

 

Middenrijk

Het Middenrijk wordt onderverdeeld in twee dynastieën, de 11e en de 12e. Het Middenrijk duurde van ca. 2040 v. Chr. tot 1793 v. Chr. Tijdens de eerste helft van de elfde dynastie werd Egypte nog steeds geregeerd door twee families waardoor de 10e en 11e dynastie door elkaar lopen, maar toen Mentoehotep II aan de macht kwam (2040 v. Chr.) veroverde hij het noordelijke deel waardoor Egypte weer één koninkrijk werd en de farao het weer voor het zeggen kreeg. Vanaf dat moment werd de regering van het koninkrijk stabiel en kreeg het aan het begin van de 12e dynastie een nieuwe hoofdstad; El Lisjt genaamd.

 

Tweede tussenperiode

Deze periode duurde van 1793 v. Chr. tot 1550 v. Chr. (13e tot 17e dynastie). Hier ging de 12e dynastie geleidelijk over naar de 13e en kwam er niet één farao maar werd het Oude Egypte geregeerd door een stam, de Hyksos, wat een Semitische stam was. Opmerkelijk was dat Egypte daardoor zo’n 70 koningen en koninginnen had.

In de 16e dynastie werd de macht overgenomen door prinsen en vazallen, die aldoor al de Hyksos hadden gesteund.

In de 17e dynastie was het rijk in het zuiden (Boven-Egypte), die gevestigd was in Thebe, in kracht toegenomen en begon de strijd wat uiteindelijk tot het verdrijven van de Hyksos leidde.

 

Het Nieuwe Rijk

Het nieuwe rijk duurde van 1550 v. Chr. tot 1070 v. Chr. en bestond uit dynastie 18 tot en met 20. Vanaf de 19e dynastie wordt het ook wel de ramessidentijd wordt genoemd. Toen de laatste farao van de 18e dynastie overleed nam generaal Ramses de mach over en begon dynastie 19. Ook Ramses II leefde in de 19e dynastie en had heel wat bouwwerken op zijn naam staan. Ook werd de hoofdstad verplaatst naar Pi-Ramesse wat in de Nijldelta lag.

http://www.bertsgeschiedenissite.nl/boeren/mill4/beneden_egypte.jpg

In de 20e dynastie werd het zuidelijke deel steeds meer overgenomen door tempels, zoals de tempel van Amon en Karnak. Uiteindelijk regeerden zij over het zuidelijke deel (Boven-Egypte). Het noorden werd geregeerd door vele Ramsessen die elkaar opvolgden. Door de aantasting van het centrale rijk, viel deze uiteindelijk uiteen en kwam er een einde aan het Nieuwe Rijk.

 

Derde tussenperiode

Deze periode duurde van 1070 v. Chr. tot 712 v. Chr. en kende dynastie 21 tot en met 24. Na de dood van Ramses XI begon de 21e dynastie. Smendes die Beneden-Egypte regeerde nam nu Boven-Egypte ook over, maar zonder duidelijke strijd werd hij opgevolgd door Libische koningen die de 22e dynastie vormden. Het was een chaotische tijd die uiteindelijk leidde tot drie heersers; twee dynastieën regeerden in de delta en de Amon-priesters regeerden over Boven Egypte.

 

Late periode

Deze periode liep van 712 v. Chr. tot 332 v. Chr. en had dynastie 25 tot en met 31. De Late Periode was een roerige periode met aanvallen van Assyriërs. Het was Assurbanipal die Egypte veroverde en de farao van de 25e dynastie vluchtte naar Ethiopië. De Assyriërs waren niet sterk genoeg en werden veroverd door Psammetichus die eerst Midden- en Beneden Egypte regeerde en daarna over heer Egypte. Hij vormde het begin van de 26e dynastie.

In 525 v. Chr. kreeg de Perzische koning Cambyses II de macht in handen en de 27e dynastie begon. Omdat Egyptenaren in opstand kwamen had Egypte zelf van 28e, 29e en 30e dynastie op zijn naam staan maar de 31e dynastie pegon weer met Perzen, die het land hadden heroverd. Na deze 31e dynastie eindigde het rijk van het Oude Egypte.

 

Perioden erna

Na de 31e dynastie werd Egypte veroverd door Alexander de Grootte en kende Egypte de Macedonische Dynastie.

http://www.vecip.com/images/alexanderdegrote.jpg

Na deze periode volgden er nog enkele andere periodes, zoals de Ptolemaeïsche Dynastie (de beroemde Cleopatra leefde in deze dynastie van 69 tot en met 30 v. Chr. Zij zou zelfmoord hebben gepleegd doormiddel van een slangenbeet).

http://www.egypte-info-site.nl/cleopatra-links.jpg

Daarna namen de Romeinse Keizers het over. Hieronder een opsomming van periodes erna:

–      Byzantijse tijd;

–      Arabische tijd;

–      Turkse tijd;

–      Osmaanse tijd;

–      En uiteindelijk de Moderne tijd.

 

Taal en schrift

De Egyptenaren kenden een beeldschrift, de Hiërogliefen. Het is een ingewikkeld geschrift zonder klinkers. Een van de oudste vondsten
met Hiërogliefen is het Palet van Narmer, die uit ca. 2900 v. Chr. komt. Vanaf 330 v. Chr. wordt er in Egypte ook Grieks gebruikt en vanaf 800 na Christus het Arabisch.

http://www.rmo.nl/beeld/collectie/Hierogliefen.jpg

 

Kijk ook eens op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptisch

 

Mummies

In het oude Egypte werd een farao gezien als een godheid. Dat betekende dat hij en zijn meest belangrijke personeel en familieleden ook op een speciale manier begraven werden. Ze geloofden namelijk op een bepaalde manier in leven na de dood. Wanneer bijvoorbeeld een farao overleed, werd deze in een speciaal daarvoor gemaakte ruimte voorbereid op mummificatie. Niet bepaald een fris proces, als je bedenkt dat alle inwendige organen werden verwijderd, ook de hersenen. Als alle organen zijn verwijderd werden de lichamen in gebalsemd met onder andere natriumzout, wat ervoor zorgt dat al het vocht uit het lichaam onttrokken wordt. Uiteindelijk werden de lichamen gewikkeld in linnen doeken en in een sarcofaag gelegd, in sommige gevallen werd deze sarcofaag ook nog in een graftombe gelegd. Ook het ritueel en de teksten en symbolen waren belangrijk na het heengaan van de farao. Men geloofde er namelijk in dat de geest van hun farao naar het dodenrijk ging en daarbij zowel een intact lichaam als aanwijzingen nodig had. Uit deze teksten is dan ook veel over het leven van de farao terug te vinden, iets waar wij als  archeologen dankbaar gebruik van maken.

 

Misschien leuk om ook eens te bekijken:

Lijst van Egyptische heersers: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_heersers_over_Egypte