Opbouw van materie

Dit zijn elementen

Dit zijn elementen

Materie bestaat uit verschillende microscopisch kleine deeltjes. Onder andere uit atomen. Deze atomen bestaan uit een kern met daaromheen cirkelend elektronen. De kern bestaat weer uit protonen en neutronen en als je nog “dieper” gaat kijken kom je bij de quarks terecht, wat de kleinste deeltjes zijn die tot nu toe ontdekt zijn.

Maar waar zijn deze verschillende deeltjes voor, wat doen ze?

De grootte van een atoom wordt bepaald door de hoeveelheid elektronen die erin cirkelen. Een atoom bestaat uit verschillende combinaties van onder andere elektronen, protonen, neutronen en quarks en deze combinaties zorgen voor verschillen in materie. Waterstof is daarom anders dan bijvoorbeeld ijzer.  Een materie bestaat uit heel veel atomen, alles om je heen bestaat daaruit, zelfs wij mensen.

De atoom bestaat uit een kern waar omheen elektronen cirkelen. De kern van een atoom bestaat uit zowel protonen en neutronen. Protonen zijn positief geladen en neutronen zijn neutraal. Daaromheen heb je dus de elektronen die negatief geladen zijn. De negatieve elektronen blijven om de positieve kern heen cirkelen omdat deze elkaar elektrisch aantrekken. Kernbinding genaamd. Let wel: het is echter niet zo dat ze tot botsen komen! Ze blijven op dezelfde afstand van de kern cirkelen, waarbij dus de afstand ook niet groter wordt.

In de protonen en neutronen heb je nog het kleinste element wat men ooit ontdekte, namelijk de quark. Eén neutron of proton bestaat uit drie quarks. Een proton bestaat uit twee up-quarks en één down-quark. Een neutron bestaat uit twee down-quarks en één up-quark. Dit maakt dat protonen positief geladen zijn en neutronen neutraal.

Molecuul komt in veel gevallen nog tussen de atoom en de materie in het plaatje.

Molecuul komt in veel gevallen nog tussen de atoom en de materie in het plaatje.

In de meeste materie heb je ook nog moleculen: in moleculen heb je weer de atomen, dus is een molecuul het “grootste” deeltje in een materie. Ik schrijf dit helemaal als laatste omdat in sommige edelgassen en kwikdamp helemaal geen moleculen voorkomen maar meteen uit losse atomen bestaan met de hierboven uitgelegde deeltjes.

De materie die door de samenstellingen van atomen worden gevormd noemt men een element, waterstof is bijvoorbeeld een element, net als ijzer.

Verder heb je nog ionen en isotopen, maar daarvoor zal ik naar Wikipedia  moeten verwijzen.