Mars

Mars is de vierde planeet vanaf de zon gezien. Zij heeft haar naam te danken aan de Romeinse god van de Oorlog. Ze is voor het oog moeilijker aan de hemel te onderscheiden omdat zij niet zo vel is, maar net als alle andere planeten fonkelt zij niet zoals een ster dat wel doet. Dus als je een roodachtig stipje ziet en het fonkelt niet, dan is de kans groot dat je Mars aan de hemel gevonden hebt.

Mars

Mars heeft een dunne atmosfeer. Veel dikker kan deze niet worden omdat haar massa niet groot genoeg is (namelijk een 10e van dat van de Aarde) om een goede atmosfeer vast te houden. Mars is dan ook de helft kleiner dan de Aarde. Wat wel overeenkomt, zijn de valleien (misschien veroorzaakt door stromend vloeistof, lang geleden), de vulkanische activiteit en de  zandduinen die op sommige plaatsen voorkomen en natuurlijk de poolkappen. Op andere plaatsen is haar oppervlak weer bezaait met kraters en lijkt ze daar meer op de maan.

Vallei op Mars

De poolkappen bestaan uit water en koolstofdioxide, ofwel: droogijs. Net als op Aarde groeien de poolkappen aan en smelten af in het verloop van de seizoenen, die overigens twee keer zo lang duren als op Aarde. Over de dikte van dit droogijs, verschilt men van mening. Wel lijkt het naar voren te komen dat het poolijs op de Zuidpool dikker is dan op de Noordpool.

Noordpool Mars

Ook doet Mars ongeveer even lang als de Aarde over een rondje om haar as, namelijk 24 uur en 37 minuten. Over de baan om de zon doet ze echter langer dan de Aarde, wat misschien logisch is als je bedenkt dat ze verder van de zon af staat. Zij doet er namelijk een kleine 687 aardse dagen over, wat bijna het dubbele is van dat van de Aarde.

Banen planeten

Mars heeft twee manen, Phobos en Deimos (schrik en vrees) genaamd. Deze manen zijn waarschijnlijk niet zo ontstaan als onze maan, maar zijn eerder planetoïden die gevangen zijn door de zwaartekracht van Mars.

Manen Mars

De temperatuur op Mars is in haar zomers iets kouder dan in die van de Aarde, namelijk ca. 20°C. In haar winters is ze echter een stuk kouder, ca. -140°C.

Alles bij elkaar is Mars voor wetenschappers een interessant object, met het oog op om er een leefbare planeet van te maken. Maar, zoals je hebt kunnen lezen zijn er verschillende problemen die men daarbij tegenkomt. De planeet heeft een te kleine massa voor een goede atmosfeer en stromend water is vooralsnog niet mogelijk. Daarbij heb je nog het probleem van de straling van de zon en uit de ruimte die de te dunne atmosfeer niet kan tegenhouden. Dus of wij mensen ooit op Mars gaan leven…?

Geef een reactie