De Aarde

Onze eigen Aarde is de derde planeet vanaf onze zon. Ze is de enige planeet waarop alle gassen  en toestanden zo zijn ontwikkeld, dat wij op haar kunnen leven. Ze heeft water, zuurstof en een dampkring die onder andere uit gassen bestaat die de warmte op aarde reguleert en ons beschermd tegen ozon.

Bron: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIccILnNCq-gwXE_AhSo3esD0-2RA7I-biSC0yZoNjc0ZyZBAPpHg8QTk-

De Aarde is 4,57 miljard jaar geleden ontstaan, het leven op haar maximaal 1 miljard jaar later. Haar oppervlak wordt voor ruim 70% bedekt door water. Water was de leefomgeving van de allereerste organismen die op Aarde haar leven vond.

De aarde doet ruim 23 uur en 56 minuten over een rondje om haar as en 365 dagen over een rondje om de zon. De aardas staat ruim 23° schuin. De as is de lijn die je kunt trekken van de Noord- naar de Zuidpool. Omdat de as schuin staat kennen wij de precessie. Dat is een licht- schommelende cirkel die de as beschrijft. Het duurt 26000 jaar om zo’n cirkel te voltooien. De licht- schommelende beweging die zich in die cirkel voordoet, heet nutatie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Praezession2.png/460px-Praezession2.png

P= Precessie, N=nutatie, R= de rotatie

De Aarde heeft een magnetisch veld. Dat magnetische veld zorgt ervoor dat de geladen deeltjes van de zonnewind (een zonnevlam die van de zon los is gekomen en op de Aarde afkoerst) en kosmische straling (deeltjes met hoge energie) worden afgebogen. Bij de polen kunnen geladen deeltjes echter wel tot de lagere delen van de atmosfeer doordringen waardoor er poollicht zichtbaar is.

Bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Magnetosphere_schematic.jpg

Volgens de meest gangbare theorie zal het onze eigen zon zijn die voor het einde van de aarde gaat zorgen. Over 5 miljard jaar zijn alle waterstofdeeltjes in de zon omgezet in helium (kernfusie) waardoor de zon eerst gaat uitzetten. Op een zeker moment zal het op Aarde zo warm zijn dat het water in de oceanen zal verdampen. Daarbij wordt de hoeveelheid anorganische koolstofdioxide in de atmosfeer zo hoog, dat fotosynthese niet meer mogelijk is en planten ophouden te bestaan. Dit zorgt er dan voor dat er geen zuurstof meer bij komt en deze dus op raakt. Uiteindelijk zullen Mercurius, Venus en de Aarde in de fotosfeer (atmosfeer van de zon) terecht komen en worden vernietigd.

Bron: http://tiedyedbrainrays.typepad.com/.a/6a00d83420428d53ef014e8b9f2437970d-500wi

Maar zoals gezegd duurt dat nog 5 miljard jaar en hoeven wij daar nog niet bij stil te staan.

Geef een reactie